Freta12

Cena:34.00

Mozzarella, szynka, salami pepperoni, pieczarki, papryka pepperoni, papryka, ananas, oregano

 

Mozzarella, ham, salami pepperoni, mashrooms, peperoni pepper, pepper, pineapple, oregano