Macellaio

Cena:28.00

mozzarella, szynka, salami pepperoni, pieczarki, oregano

 

mozzarella, ham, salami pepperoni, mashrooms, oregano